Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej- Senior tworzy w grudniu

Na zajęciach  pn. „Senior tworzy”  w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”, w dniu 12  grudnia odbyły się warsztaty, na których uczestnicy przygotowywali stroiki świąteczne. Warsztaty rękodzieła dofinansowane są z projektu unijnego.

Tym razem w ramach zajęć „coś z niczego” wianki były wykonywane ze starych swetrów,  resztek włóczek oraz gałązek.

„Senior tworzy” to cykl warsztatów, których myślą przewodnią jest „tworzyć coś z niczego”. Celem zajęć jest integracja poprzez zabawę i wspólną pracę twórczą. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Instruktor dostarcza materiały do warsztatów, a po skończonej pracy można zabrać wykonane prace.

 .

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.