Władze Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Joanna Edelman – Prezes Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

Grażyna Nalepa – Członek Zarządu Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

RADA FUNDACJI

Teresa Jasińska – Przewodnicząca Rady Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

Jarosław Jesionka – Członek Rady Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

Wanda Then – Członek Rady Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

Klaudiusz Komor – Członek Rady Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

Mirosława Święczyk – Członek Rady Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

Lechosław Uciński – Członek Rady Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany