Tag: Animacja społeczna

Zintegrowana animacja społeczna październik 2020 – zajęcia taneczne

W październiku miłośniczki ruchu i tańca spotkały się dwukrotnie na zajęciach tanecznych. Ćwiczyły nowe układy i kroki taneczne w zmniejszonych grupach, aby zachować niezbędne środki bezpieczeństwa z powodu pandemii. Są to jedne z ulubionych zajęć naszych seniorek. Czekamy niecierpliwie na powrót do normalności, kiedy będzie można spotykać się w większej grupie.

Zintegrowana animacja społeczna w październiku 2020 – zajęcia muzyczne i teatralne

W tym trudnym dla seniorów okresie, zajęcia też musiały dostosować się do rekomendowanych zasad bezpieczeństwa. Grupy były mocno ograniczone pod względem liczby uczestników, ale nawet w tym reżimie seniorzy dzielnie zjawiali się na zajęciach. Wspólne spędzanie czasu weszło mocno w krew !

W pierwszej połowie października odbyły się po dwa razy zajęcia grupy muzycznej i grupy teatralnej. Było wspólne śpiewanie, próby do nowych scenariuszy.

W drugiej połowie miesiąca zajęcia zostały zawieszone z uwagi na rekomendacje odgórne dla seniorów. Czekamy niecierpliwie na powrót do naszych spotkań.

Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS-kończymy nabór

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje wymagające podniesienia kwalifikacji zawodowych, czy po prostu zdobycia nowych umiejętności. Warto skorzystać z możliwości odbycia szkoleń dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

W styczniu informowaliśmy o nowym projekcie skierowanym do mieszkańców osiedla Złote Łany.  Nabór do projektu zaczął się w styczniu, o czym szeroko informowaliśmy mieszkańców. Nasze plakaty można był znaleźć na przystankach, w gablotach,  na klatkach schodowych. Reklamowaliśmy się w lokalnych mediach i portalach ogłoszeniowych, na facebooku i na stronach internetowych. Chcieliśmy dotrzeć wszędzie, aby zainteresować projektem osoby bierne zawodowo, przekonać, że warto coś zmienić w swoim życiu.
W tej chwili domykamy już grupę do I edycji.  Zostało nam jeszcze ostatnie miejsce – dlatego nie zwlekaj, zgłoś się już dzisiaj do siedziby Centrum Informacji i Pomocy dla Ciebie (wejście od strony garaży obok windy do SM „Złote Łany”).
Przypominamy, zasady uczestnictwa w projekcie:
jeśli jesteś mieszkanką lub mieszkańcem osiedla Złote Łany, nie pracujesz,  nie uczysz się w systemie dziennym, nie jesteś emerytem, nie posiadasz kwalifikacji lub chcesz je zmienić, to projekt jest skierowany do Ciebie! Oferujemy cykl szkoleń, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, dobrane szkolenie zawodowe,  płatny staż i stypendium szkoleniowe. W trakcie spotkań uczestnicy będą uczyć się jak efektywnie poszukiwać pracy, przygotować dokumenty aplikacyjne, wzmocnić swój potencjał i motywację.

Pobieranie renty, wiek, czy wykształcenie nie jest przeszkodą uniemożliwiającą udział w projekcie „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

 

 

Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS- rekrutacja w toku

Nie możesz odnaleźć się na rynku pracy? Nie posiadasz kwalifikacji? Chcesz wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie? Wróciłeś z zagranicy?
Zapraszamy mieszkańców osiedla Złote Łany do udziału w nowym projekcie.
Oferujemy bezpłatne zajęcia z doradcą zawodowym, kursy komputerowe, kursy motywacyjne.
Sam wybierz kurs zawodowy! Nie ma kryterium wieku oraz wykształcenia.

Oprócz tego:
– płatne staże, stypendia

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
ul. Jutrzenki 22 ( wejście od tyłu budynku)
Możesz przyjść już dziś
mail/ zlotelany@gmail.com
tel/ 334990806

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.