Tag: bezrobotni

Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS-kończymy nabór

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje wymagające podniesienia kwalifikacji zawodowych, czy po prostu zdobycia nowych umiejętności. Warto skorzystać z możliwości odbycia szkoleń dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

W styczniu informowaliśmy o nowym projekcie skierowanym do mieszkańców osiedla Złote Łany.  Nabór do projektu zaczął się w styczniu, o czym szeroko informowaliśmy mieszkańców. Nasze plakaty można był znaleźć na przystankach, w gablotach,  na klatkach schodowych. Reklamowaliśmy się w lokalnych mediach i portalach ogłoszeniowych, na facebooku i na stronach internetowych. Chcieliśmy dotrzeć wszędzie, aby zainteresować projektem osoby bierne zawodowo, przekonać, że warto coś zmienić w swoim życiu.
W tej chwili domykamy już grupę do I edycji.  Zostało nam jeszcze ostatnie miejsce – dlatego nie zwlekaj, zgłoś się już dzisiaj do siedziby Centrum Informacji i Pomocy dla Ciebie (wejście od strony garaży obok windy do SM „Złote Łany”).
Przypominamy, zasady uczestnictwa w projekcie:
jeśli jesteś mieszkanką lub mieszkańcem osiedla Złote Łany, nie pracujesz,  nie uczysz się w systemie dziennym, nie jesteś emerytem, nie posiadasz kwalifikacji lub chcesz je zmienić, to projekt jest skierowany do Ciebie! Oferujemy cykl szkoleń, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, dobrane szkolenie zawodowe,  płatny staż i stypendium szkoleniowe. W trakcie spotkań uczestnicy będą uczyć się jak efektywnie poszukiwać pracy, przygotować dokumenty aplikacyjne, wzmocnić swój potencjał i motywację.

Pobieranie renty, wiek, czy wykształcenie nie jest przeszkodą uniemożliwiającą udział w projekcie „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.