Tag: integracja

Ognisko w Straconce – impreza integracyjna

We wtorek 16 lipca odbyło się ognisko integracyjne zorganizowane w ramach projektu „ Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”. Ta cykliczna impreza od lat przyciąga wielu seniorów z osiedla Złote Łany. Ognisko tradycyjnie zostało zorganizowane w Leśniczówce w Straconce. Na spotkanie zostali zaproszeni podopieczni naszej Fundacji – osoby starsze i niepełnosprawne. Już sam dojazd  jest nie lada atrakcją, gdyż uczestnicy spotkania dojeżdżają na miejsce Ciuchcią Beskidzką.

Spotkanie obfitowało w liczne atrakcje:  był wspólny śpiew, występ grupy teatralnej z programem z repertuaru Marii Koterbskiej, konkurs wiedzy o Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany. Uczestnikom serwowano kaszankę z kapustą oraz kołacz serowo – makowy.

 

Fundacja Aktywności Społecznej realizuje wiele zadań nastawionych na aktywizację społeczną osób starszych.  Bierność w życiu zawodowym i społecznym, a co za tym idzie ograniczenie kontaktów międzyludzkich przyczynia się do pogorszenia kondycji psychicznej i fizycznej osób starszych.

Nasze działania nastawione są na integrację środowiska seniorów z osiedla Złote Łany – organizujemy prelekcje, spotkania, wyjścia do kina, wycieczki. Chcemy aby te atrakcje były bodźcem do aktywności życiowej, motywowały do wychodzenia z domu, do dbania o wygląd, kondycję fizyczną i psychiczną.  Dla wielu osób uczestnictwo w naszych działaniach to jedna z niewielu możliwości przebywania z innymi, nawiązywania kontaktu ze światem zewnętrznym.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.