Tag: trening motywacyjny

Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS-trening motywacyjny

Zapraszamy wszystkich uczestników „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” na zajęcia grupowe do siedziby Fundacji Aktywności Społecznej. W poniedziałek 12 marca zaczynamy cykl warsztatów od treningu motywacyjnego. Podczas warsztatu przewidziane są przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.

Celem warsztatów jest poznanie własnych zasobów, uświadomienie sobie własnych celów oraz poznanie ćwiczeń poprawiających koncentrację. Uczestnicy projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” poprzez ćwiczenia, rozmowy, dyskusje i analizowanie różnych sytuacji życiowych poznają techniki planowania działań i metody osiągania zamierzonych celów.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.