Tag: wolontariat

Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w sierpniu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w sierpniu odbyły się trzykrotnie spotkania dla wolontariuszy z osiedla Złote Łany. Oprócz stałych stacjonarnych konsultacji z psychologiem, w tym miesiącu nasi wolontariusz uczestniczyli w zbiórce żywności.  Podczas sobotniej akcji udało się zebrać ponad 700 kg żywności, z której jeszcze w sierpniu zostaną przygotowane paczki żywnościowe dla osób starszych  mieszkających na terenie osiedla Złote Łany.

Ponadto nasi wolontariusze w ramach inicjatywy „Pracownia rękodzieła na Złotych” samodzielnie prowadzą zajęcia dla innych uczestników projektu. W tym miesiącu uczestnicy warsztatów wykonywali ekologiczne myjki ze sznurka konopnego zgodnie z zasadami „zero waste”. Zero Waste:  to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. To cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom naśladować zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami.

Już zapraszamy wszystkich wolontariuszy na imprezę plenerową pn.”Dzień Wolontariusza”, która odbędzie się na Placu Kameleon w dniu 22 września od 15.00.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Zintegrowana animacja społeczna – Klub Wolontariusza w czerwcu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku- Białej” w czerwcu w Osiedlowym Klubie Wolontariusza odbyły się 2 spotkania stacjonarne oraz jedno spotkanie integracyjne  w Straconce – Leśniczówce.

Podczas spotkań wolontariusze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, m.in. konsultacje z psychologiem, gdzie na bieżąco są analizowane, omawiane i rozwiązywane problemy wolontariatu u podopiecznych.

Spotkanie integracyjne pt;” Zakończenie roku wolontariackiego 2019 ” było okazją do podziękowania za wolontariat w roku szkolnym 2018/2019. Podczas spotkania wolontariusze stworzyli wspólny obraz  „Portrety własne”.

Część osób zakończyła przygodę z wolontariatem, część osób będzie współpracowała z nami podczas wakacji. Koordynatorzy wolontariatu już przygotowują się do nowego naboru wolontariuszy, który ruszy we wrześniu.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.