Tag: złote łany

Zintegrowana Animacja Społeczna 13-14 stycznia 2021 – III Dzień Wolontariusza na Złotych Łanach

W dniach 13 i 14 stycznia 2020, świętowaliśmy na kilku kameralnych spotkaniach III Dzień Wolontariusza na Złotych Łanach.

Myślą przewodnią tej corocznej uroczystości jest promocja wolontariatu, a jest to również okazja aby wyrazić wdzięczność naszym wolontariuszom za trud i zaangażowanie w pracę, wykonywaną bezinteresownie z potrzeby serca, za poświęcony czas, chęć niesienia pomocy i życzliwość .

Z powodu ograniczeń pandemicznych niemożliwe było zebranie wszystkich naszych wolontariuszy naraz. W ciągu ostatnich trzech lat sporo osób kontynuowało współpracę z naszą Fundacją i sporo osób rozpoczęło w tym okresie swoją przygodę z wolontariatem na Złotych Łanach.

Co robili wolontariusze na Złotych Łanach ?

Pomagali seniorom na wiele sposobów – w formie wolontariatu stałego, pojawiając się z pomocą regularnie raz w tygodniu u „swojego” seniora, robili zakupy i realizowali recepty w ramach Wolontariatu w  Akcji (szczególnie istotne w czasie pandemii), dzielili się swoimi pasjami podczas zajęć rozwojowych, pomagali dostarczać paczki żywnościowe, dowozili seniorów na zajęcia.

W czasie spotkania stworzyliśmy  z wolontariuszami „drzewo życzliwości”, na którym nasi wolontariusze przylepili symboliczne serduszka ze swoim imieniem.

Drzewo życzliwości będzie nam przypominać nawet po latach, wspaniałe osoby, z którymi mogliśmy wspólnie działać na rzecz seniorów z osiedla Złote Łany.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Świąteczna akcja charytatywna

W tygodniach przedświątecznych Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany i Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany przeprowadziły trzy zbiórki żywności przy współpracy z bielskimi sklepami.

Były to Bi1 (Gemini Park) , w którym zebrano 384 kg żywności, TESCO przy ul. Jutrzenki, gdzie zebrano 302 kg i TESCO przy ul. Kierowej, gdzie zebrano 101 kg żywności.

Za tymi ilościami stoją dziesiątki ofiarodawców – osób, które zechciały podzielić się swoimi zakupami z osobami samotnymi, starszymi, o niskich dochodach. Dzięki temu mogliśmy przygotować spore paczki żywnościowe, zawierające artykuły pierwszej potrzeby, jak mąka, ryż, cukier, olej , a także artykuły mniej niezbędne, ale bardzo cenne zwłaszcza dla osób niezamożnych – kawa, herbata, słodycze. Uwzględniając dodatkowo wspaniałe paczki otrzymane z hipermarketu Auchan przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, w ramach akcji „Zostań Mikołajem”, przeznaczone imiennie dla wskazanych podopiecznych Fundacji, oraz 50 pięknych,  dużych paczek żywnościowych przygotowanych przez Gemini  Park, w sumie wydaliśmy 240 paczek świątecznych.

Spora część tych paczek została dostarczona do seniorów przez wolontariuszy z grupy „wolontariusze w akcji”, pracowników Spółdzielni i Fundacji, resztę  seniorzy odebrali samodzielnie w siedzibie Fundacji.

Ważny udział w przygotowaniu paczek dla seniorów z osiedla Złote Łany miały dwie lokalne parafie : Parafia pw. Chrystusa Króla Leszczyny i Parafia pw. św. Józefa przy ul. Tuwima,

a także SUEZ Bielsko-Biała S.A., sponsorzy, których darowizny pozwoliły na zakup dodatkowych artykułów spożywczych.

Podsumowując tą świąteczną akcję charytatywną trzeba podkreślić udział w niej wielu osób dobrej woli, którzy entuzjastycznie wspierali nasze działania, aby w efekcie zapewnić godne Święta słabszym, uboższym członkom naszej lokalnej społeczności.

Tu, gdzie kończy się organizacja i logistyka, zaczyna się ogromna sfera życzliwości, przyjaznych uczuć, wdzięczności i prawdziwych wzruszeń. Wiele obdarowanych osób podkreślała, jak ważne jest dla nich to, że ktoś o nich pamięta, że są dla kogoś ważni, a poza tym – jak przyjemnie dostać prezent !

Dla wielu z nich są to jedyne prezenty, na które mogą liczyć w te Święta.

Świąteczną akcję charytatywną uważamy za udaną. Wszystkim osobom, które brały w niej udział na każdym etapie, składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i udanych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych.

Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS- rekrutacja w toku

Nie możesz odnaleźć się na rynku pracy? Nie posiadasz kwalifikacji? Chcesz wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie? Wróciłeś z zagranicy?
Zapraszamy mieszkańców osiedla Złote Łany do udziału w nowym projekcie.
Oferujemy bezpłatne zajęcia z doradcą zawodowym, kursy komputerowe, kursy motywacyjne.
Sam wybierz kurs zawodowy! Nie ma kryterium wieku oraz wykształcenia.

Oprócz tego:
– płatne staże, stypendia

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
ul. Jutrzenki 22 ( wejście od tyłu budynku)
Możesz przyjść już dziś
mail/ zlotelany@gmail.com
tel/ 334990806

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.