Tag: ZUS

Oddział ZUS w Bielsku-Białej zaprasza na „Dzień osób z niepełnosprawnością”

 W dniu 11 maja 2018 r. w bielskim oddziale ZUS  odbędzie się impreza pt. „Dzień osób z niepełnosprawnością” pod hasłem Sięgnij po sukces.

Wydarzenie odbędzie się przy ul. Krasińskiego 34, 36 od 9.00 do 14.00 na Sali obsługi klientów.

Osoby zainteresowane mogą zapisać się na wykłady
zapisy sekretariatBielskoBiala@zus.pl  lub  pod  nr  tel. 33 825 31 21

10.00  wykład przedstawiciel a  z  PFRON-u  nt.:

„Formy pomocy skierowane dla osób niepełnosprawnych przy pomocy środków z PFRON”

10.30  wykład przedstawicieli  z  ZUS-u  nt.:

„Zasady przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnieniach pracowniczych”, „Orzekania o niezdolności do pracy. Prewencja rentowa – zasady korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS ”