Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia muzyczne i teatralne w sierpniu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w sierpniu odbyły się dla seniorów z osiedla Złote Łany zajęcia muzyczne oraz  zajęcia teatralne.

Na początku sierpnia nasi seniorzy pojechali w odwiedziny do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – Katolickiego Domu Opieki „Józefów” przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej, gdzie zaprezentowano  wiązankę  popularnych piosenek przy akompaniamencie akordeonu. Wizyta wniosła dużo radości wśród podopiecznych, na co niebagatelny wpływ miał personel tam pracujący, który  w pełni angażuje się w wykonywaną pracę.

Na kolejnym, stacjonarnym spotkaniu Uczestnicy pracowali nad emisją głosu i uczyli się nowych tekstów.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.