Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2019

Sprawozdanie finasowe z działalności Fundacji za 2019r.