Zakupy dla seniorów

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany wznawia projekt pomocy seniorom w zakupach. Pomoc jest adresowana do mieszkańców osiedla Złote Łany, w wieku powyżej 65 roku życia, którzy zamieszkują samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub
z niepełnosprawnością.

W ramach tej pomocy, pracownicy i wolontariusze Fundacji będą dokonywać zakupów podstawowych artykułów spożywczych, środków czystości i higienicznych oraz leków, starszym osobom, które pozostają w domach i nie mogą liczyć na pomoc w zakupach ze strony rodziny.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 33 499 08 06, 609 807 636  od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz. 14.00.

Jak to wygląda w praktyce ?

  1. Senior telefonicznie zgłasza potrzebę zakupów,
  2. Pracownik Fundacji najpóźniej w dniu następnym informuje seniora, kto i kiedy zgłosi się do pomocy.
  3. Senior przygotowuje listę zakupów i pieniądze na zakupy, w kopercie lub woreczku.
  4. Wolontariusz zgłasza się po listę i pieniądze, robi zakupy i przynosi je razem z paragonem i resztą pieniędzy do seniora.
  5. Zakupy są stawiane na wycieraczce, wolontariusz informuje o tym przez domofon i dodatkowo dzwoni do drzwi.

Cały proces odbywa się bez wchodzenia do mieszkania. Podczas przekazywania listy zakupów i pieniędzy, zarówno wolontariusz jak i senior ma na sobie maseczkę ochronną.