„Prawa i możliwości osób starszych” tematem kolejnego spotkania edukacyjnego!

Dnia 27 sierpnia br. w siedzibie naszej Fundacji w ramach projektu „Aktywny senior na Złotych Łanach 3” odbyło się spotkanie edukacyjne, którego tematem było: „Prawa i możliwości osób starszych”.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi:

– jakie świadczenia przyznaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym. min. jak starać się o dodatek mieszkaniowy

– jakie ulgi w komunikacji miejskiej MZK oraz w PKS i PKP obowiązują z racji wieku lub nabywania renty lub emerytury,

– jakie istnieją ulgi dla emerytów i rencistów w teatrze, kinach i muzeum,

– jakie atrakcje czekają na osoby starsze w Bielsku,

– przekazane zostały także wiadomości na temat oferowanych w Bielsku bezpłatnych badaniach, Stowarzyszeniach działających na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

W czasie spotkania panie żywo dyskutowały, dzieliły się swoimi doświadczeniami dotyczącymi egzekwowania swoich praw.

Każdy uczestnik spotkania dostał opracowaną i specjalnie przygotowaną dla seniorów zszywkę zawierającą te wszystkie informacje.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Bielsko-Biała znak