Spotkanie wolontariuszy

W dniu 11 marca miało miejsce spotkanie dorosłych wolontariuszy.

Była to okazja do wymiany doświadczeń, bliższego poznania się oraz integracji. Poruszano również problemy osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

Wolontariusze wyrazili chęć i zainteresowanie możliwością kolejnych spotkań.