60 lat Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany serdecznie dziękuje Dyrekcji za zaproszenie na uroczystość jubileuszu Szkoły.
Jesteśmy pełni uznania dla wspaniałego spektaklu, który był przygotowany na prawdziwie profesjonalnym, wysokim poziomie – chcemy wyrazić swój podziw dla wysiłku i zaangażowania włożonego przez kadrę nauczycielską, jak i uczniów dla osiągnięcia tak wspaniałego efektu.
Jednocześnie chcemy podziękować za wieloletnią wzorcową współpracę w obszarze wolontariatu, kształtowanie prospołecznych postaw młodych ludzi, otwartość na działania Fundacji zarówno w obszarze opieki nad osobami starszymi, jak i organizowanych cyklicznie zbiórek żywności.
Naszym zdaniem są to wybitne osiągnięcia, które wyróżniają Państwa Szkołę na tle innych i sprawiają, że zajmuje ona wyjątkowe miejsce w naszych sercach.