Aktywny Senior 5 – pierwsze kwietniowe zajęcia za nami.

Odbyły się pierwsze kwietniowe spotkania w ramach projektu Aktywny Senior 5.

7 kwietnia miały miejsce zajęcia  „Głowa nie idzie na emeryturę” – mające za zadanie poprawę funkcji poznawczych i wykonawczych umysłu. Wykonywane ćwiczenia pomagają w doskonaleniu spostrzegawczości, zdolności orientacyjno-poznawczych, pamięci czy wyobraźni.

Zdjęcie0063

8 kwietnia miały natomiast miejsce warsztaty „Wiedza w sieci”. Obejmujące podstawy obsługi komputera i internetu. Mają one na celu ułatwienie komunikacji indywidualnej i społecznej seniorów. W ramach warsztatów seniorzy będą sukcesywnie zdobywać wiedzę i umiejętności na temat obsługi poczty elektronicznej, nawigacji i wyszukiwaniu informacji w sieci oraz edycji zdjęć.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Białaznak