Aktywny Senior 6 – spotkania w kwietniu

W kwietniu uczestniczki zajęć koła muzyczno-teatralnego rozpoczęły prace nad przedstawieniem teatralnym „Gdzie się podziali królewicze?”, ustalono przydział ról teatralnych i harmonogram spotkań.

W dniu 26 kwietnia odbyło się spotkanie z farmaceutą na temat bezpiecznego przyjmowania leków, podczas którego uczestniczki uzyskały odpowiedzi na podstawowe i szczegółowe pytania dotyczące tego tematu:
Jak zwiększyć bezpieczeństwo przyjmowania leków przez nas samych lub naszych bliskich?
Jak upewnić się, że przepisano nam i podano właściwy lek, w odpowiedniej dawce, oraz że przyjmujemy go w prawidłowy sposób?
Co z interakcjami między lekami, w tym z preparatami dostępnymi bez recepty?

Projekt został dofinansowany z budżetu Gminy Bielsko-Biała   bielsko_biala_logo(1)