Aktywny Senior 6 – spotkanie świąteczne i zakończenie projektu 13 grudnia 2016

W tym roku wigilijne spotkanie seniorów z osiedla Złote Łany połączono z zakończeniem projektu „Aktywny Senior 6”, w związku z tym wzięło w nim udział znacząco więcej osób, ok. 140.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, Urzędu Miejskiego, Rady Osiedla, Policji, Straży Miejskiej i Parafii św. Józefa, którzy składali seniorom świąteczne życzenia.

Spotkanie zostało uświetnione występem zespołu muzycznego Gimnazjum nr 2, następnie uczestnicy wieczoru wigilijnego wspólnie śpiewali kolędy. Przy wigilijnym stole i śpiewie czas upływał w wyjątkowo serdecznej rodzinnej atmosferze.

Spotkanie stało się również okazją do podsumowania działań projektowych, udział w różnorodnych spotkaniach integracyjno-edukacyjnych pozwolił uczestniczkom 6 edycji projektu „Aktywny Senior 6” odzyskać przede wszystkim radość życia i zwiększył ich poczucie własnej wartości.

Projekt został dofinansowany z budżetu Gminy Bielsko-Biała   bielsko_biala_logo(1)