Aktywny Senior 7 – „Mobilny Senior” – prelekcja i instruktaż ćwiczeń usprawniających aparat ruchowy

We wtorek 5 września 2017 odbyło się kolejne spotkanie projektowe „Aktywny senior 7” zajęcia na siłowni w plenerze. Naijstotniejszą częścią tego spotkania były zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń oraz specyfika i ograniczenia ćwiczeń kondycyjnych płynące z zaawansowanego wieku naszych seniorek.  Spotkanie składało się z części poglądowej – prezentacji, którą seniorki obejrzały w naszej siedzibie, oraz z części praktycznej, podczas której omawialiśmy zasady bezpiecznego korzystania z wszystkich urządzeń zainstalowanych na Placu Zabaw Kameleon.

Projekt został dofinansowany z budżetu Gminy Bielsko-Biała bielsko_biala_logo(1)