Aktywny Senior 7 – „Mobilny Senior” – prelekcja i instruktaż ćwiczeń usprawniających aparat ruchowy

17 października odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Mobilny Senior” – prelekcja i instruktaż ćwiczeń usprawniających aparat ruchowy.  Tym razem tematem była profilaktyka, zapobieganie upadkom w starszym wieku.
W ramach spotkania odbyła się prelekcja na temat zagrożeń, które niosą za sobą upadki w starszym wieku, następnie instruktaż samodzielnego podnoszenia się po upadku,
  propozycje ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych, pomagających zachować sprawność i skrócić czas reakcji organizmu na utratę równowagi.  Uczestniczki spotkania aktywnie brały udział zarówno
w ćwiczeniach jak i w dyskusji. Ciekawym punktem programu był krótki test (z poradnika „Profilaktyka upadków”, autorstwa D.Rożkiewicz i M.Mikulskiego), wg którego każdy mógł ocenić indywidualne ryzyko podatności na upadki.

Projekt został dofinansowany z budżetu Gminy Bielsko-Biała  bielsko_biala_logo(1)