Aktywny Senior 7 – „Świadomy i bezpieczny senior”

19 września odbyło się kolejne z cyklu  „Świadomy i bezpieczny senior”  spotkanie
z prawnikiem na temat praw konsumenta i spraw spadkowych.

Wykład miał na celu zapoznanie seniorów z podstawowymi instytucjami prawnymi chroniącymi konsumentów. Ponadto seniorzy poznali zasady działania podmiotów, których zadaniem jest ochrona konsumentów oraz stosowane przez nich środki.  Druga część dotyczyła spraw spadkowych m.in. sporządzania testamentu.

Projekt został dofinansowany z budżetu Gminy Bielsko-Biała  bielsko_biala_logo(1)