Bezpłatna rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych.

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji dla osób ze Znacznym Stopniem Niepełnosprawności lub Niezdolnych do Samodzielnej Egzystencji. Rehabilitacja jest możliwa w domu pacjenta. Program rehabilitacji jest ustalany indywidualnie, a ilość zabiegów to minimum 2 wizyty w tygodniu. Szczegóły oraz kontakt poniżej.