Choroby układu krążenia u kobiet

W ramach zajęć integracyjnych seniorów, we wtorek 3 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie z lekarz kardiolog Agnieszką Gorgoń-Komor. W jego trakcie poruszone zostały różnice w budowie układu krążenia kobiet i mężczyzn, innej gospodarki hormonalnej obu płci, czy też wpływie ciąży na serce kobiet, a co za tym wynikającej z tych różnic pewnej odrębności chorób układu krążenia w stosunku do mężczyzn. Kardiolog zwróciła także szczególną uwagę na profilaktykę nadciśnienia tętniczego, jak i na wynikające zagrożenia z tego schorzenia. Prelekcja ta wzbudziła szczere zainteresowanie u naszych seniorek czego wynikiem była duża ilość zadawanych przez nie pytań.  Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Aktywny Senior V”.

 

 

Bez tytułu