Cykliczne spotkanie wolontariuszy

W dniu 9 stycznia w bielskiej kawiarni Przechód spotkaliśmy się z dorosłymi wolontariuszami naszej Fundacji. Takie nieformalne spotkanie jest doskonałą okazją aby lepiej się wzajemnie poznać i wymienić doświadczeniami. Gorąco dziękujemy naszym wolontariuszom za serce wkładane w pracę!