Cykliczne spotkanie wolontariuszy

W dniu 7 marca w kawiarni Oscar spotkaliśmy się z dorosłymi wolontariuszami naszej Fundacji. 

Nasze spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń, powitania nowych osób oraz jest podziękowaniem za kolejny rok pracy.

Cieszymy się, że tyle dorosłych osób chce pomagać innym, mamy już kilkanaście osób, które zdecydowały się współpracować z naszymi podopiecznymi. Dziękujemy za Waszą pracę!