„Dla Was jesteśmy, dla Was działamy” – Piknik organizacji pozarządowych!

W niedzielę 22 września 2013 r. nasza Fundacja wzięła udział w organizowanym po raz pierwszy Pikniku organizacji pozarządowych

„Dla Was jesteśmy, dla Was działamy”.

Na stoiskach przygotowanych w Bielskim Centrum Kultury wszyscy przybyli mogli zapoznać się z dorobkiem oraz programem działania 50 organizacji, zajmujących się różnorodną tematyką, m.in. sportem, turystyką, kulturą i sztuką, edukacją, ekologią, a także ochroną zdrowia i pomocą społeczną.

Nasza Fundacja zaprezentowała swoje działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, promowała wolontariat. Zaprezentowały się również działające przy Fundacji grupy.

Grupa seniorek wystąpiła na scenie ze swoim programem satyrycznym „Cygan”, a na stoisku grupa Świat Robótek Ręcznych wystawiła swoje piękne rękodzieła z haftu, frywolitek, robótek na drutach itp.

Piknikowi towarzyszyły występy, pokazy artystyczne i sportowe oraz gry i zabawy dla dzieci, które odbyły się w Parku Słowackiego.

Piknik został przygotowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wspólnie z Fundacją „Dobry Dom” z Bielska-Białej przy wsparciu Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki”.