Dorośli wolontariusze poszukiwani!

Pomimo, że Fundacja z powodzeniem realizuje swoje zadania z udziałem wspaniałych wolontariuszy z gimnazjów oraz szkól średnich Bielska Białej, to jednak równie niezbędnym wsparciem są dla nas dorośli wolontariusze, których jednak jest dużo mniej niż młodzieży.

Indywidualne potrzeby naszych podopiecznych są nieraz zbyt wymagające dla młodych ludzi, których wrażliwość na los drugiego człowieka jest jeszcze zbyt mała, aby mogli oni sobie poradzić z zadaniami, jakie stawia przed nimi wolontariat.

 

Szczególnie kierujemy informację do osób dorosłych, które mogą zaoferować swój czas i towarzystwo przynajmniej raz w tygodniu osobom niepełnosprawnym ruchowo lub z dysfunkcjami intelektualnymi, wstępując tym samym w szeregi naszych wolontariuszy. Osoby chcące zaangażować się w pomoc otrzymują od nas niezbędne wsparcie, aby wolontariat nie był ciężką pracą, ale przynosił uśmiech, zadowolenie i satysfakcję.

 

Osoby zainteresowane naszym wolontariatem zapraszamy do siedziby naszej

Fundacji przy ul. Jutrzenki 22.

Można również kontaktować się telefonicznie pod nr. tel: 609-807-636Joanna Edelman.