Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

Centrum Informacji i Pomocy „Dla Ciebie” informuje o możliwości wystąpienia z wnioskiem o dotację na uruchomienie działalności gospodarczej, do PUP.

Z wnioskiem o dotację na uruchomienie działalności gospodarczej mogą zwrócić się osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim takie, które nie ukończyły 30 roku życia.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej przyznało środki z rezerwy ministra w wysokości 693,00 tyś. zł na realizację programu aktywizacji osób wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy –  bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
– bezrobotni długotrwale
– bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
– bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
– bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
– bezrobotni niepełnosprawni.
Priorytetowo traktowane będą osoby bezrobotne kwalifikujące się do jednej  z wyżej wymienionych grup, które jednocześnie nie ukończyły 30 roku życia.
Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy pod linkiem