Dziękujemy za zbiórkę żywności na rzecz samotnych, seniorów osiedla Złote Łany