Dziękujemy!!!

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany pragnie serdecznie podziękować VIII Liceum Ogólnokształcącemu im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej, w tym Pani Beacie Fajferek, jak również Zespołowi Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego i Panu Jakubowi Klimczyńskiemu za umożliwienie i doskonałe przygotowanie naszego spotkania z młodzieżą.

Serdecznie Dziękujemy!!!