Dzień Dobry wolontariatowi

W niedzielne popołudnie 16 października w sali SCK BEST na Złotych Łanach rozbrzmiały akustyczne dźwięki zespołu Dzień Dobry. Organizatorem koncertu była Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany, która w ramach projektu „Poczuj siłę wolontariatu” realizuje szereg działań zmierzających do szerokiej promocji idei wolontariatu i pozyskania nowych wolontariuszy. Głównym założeniem tego wydarzenia była prezentacja wolontariatu i zachęcenie do poświęcenia odrobiny swojego czasu na pomoc potrzebującym.

 

 

Członkowie zespołu Dzień Dobry pochodzą z Bielska-Białej, stąd też ich spora popularność w naszym regionie. Na koncert przybyły zarówno osoby starsze, grupy znajomych jak i całe rodziny. Salę osiedlowego Centrum Kultury zapełniło w sumie około 80 osób. Wśród zaproszonych gości byli wolontariusze działający do tej pory przy Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany oraz ich niepełnosprawni podopieczni.

 

 

Koncert rozpoczęła Joanna Edelman – Prezes Fundacji i główna organizatorka tego wydarzenia. W kilku słowach zachęciła zgromadzonych do włączenia się w aktywną działalność wolontarystyczną. Następnie wyświetlony został reportaż pt. „Poczuj siłę wolontariatu” zrealizowany przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany. Film jest doskonałą formą prezentacji różnorodnych form wolotariatu wykonywanych przez wolontariuszy na terenie osiedla Złote Łany. Jak się okazało idea wolontariatu jest bliska również członkom zespołu Dzień Dobry, którzy również poparli tę szlachetną formę pomocy bliźniemu. Efektem końcowym niedzielnego koncertu było zgłoszenie się kilku dorosłych osób chętnych do pełnienia roli wolontariusza.

 

Koncert odbył się w ramach projektu „Poczuj siłę wolontariatu” dofinansowanego ze środków Urzędu Gminy Bielsko-Biała.