Dzień Seniora 16 listopada 2021

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany wspólnie z Spółdzielnią Mieszkaniową „Złote Łany” i Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi Złote Łany zaprosili uczestników zajęć odbywających się w
Centrum Informacji i Pomocy Dla Ciebie na Dzień Seniora.
Uroczystość odbędzie się w świetlicy ogródków działkowych
16. listopada.
Dla podopiecznych Fundacji przygotowano atrakcyjny program oraz poczęstunek.