Dzień Wolontariusza na Złotych Łanach

Obchody Dnia Wolontariusza na Złotych Łanach obchodziliśmy uroczyście w dniu 22 września na Placu Kameleon koło Tesco.

Myślą przewodnią naszej imprezy jest promocja wolontariatu, a jest to również okazja aby wyrazić wdzięczność naszym wolontariuszom za trud i zaangażowanie w pracę, wykonywaną bezinteresownie z potrzeby serca. Najważniejszą częścią imprezy było uroczyste wręczanie na scenie dyplomów uznania dla wolontariuszy.

Wolontariusze od lat już wspierają starszych, niesamodzielnych mieszkańców osiedla w codziennych drobnych czynnościach, pomagają w cyklicznych zbiórkach żywności, udzielają korepetycji i wspomagają Fundację w jej działaniach statutowych. Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki projektowi unijnemu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”, w którym uczestniczy Fundacja, wspólnie z Teatrem Grodzkim i liderem projektu, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na imprezie byli nasi wolontariusze, podopieczni i sympatycy działalności Fundacji a także  przedstawiciele szkół, które od lat współpracują z nami w zakresie naboru wolontariuszy.  . Byli również obecni zaproszeni goście z Urzędu Miejskiego. Wszystkim gościom pięknie dziękujemy za wspólne świętowanie.

Część artystyczną imprezy zdominował występ bielskiej Grupy Perkusyjnej „Walimy w kocioł”. Wolontariusze mieli okazję wziąć udział w warsztatach perkusyjnych, pod kierunkiem „szefa” Tomka Kineckiego.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.