Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany poszukuje dorosłego wolontariusza

Poszukujemy dorosłego wolontariusza dla Aliny, 25-letniej niepełnosprawnej ruchowo studentki anglistyki.  Głównym zadaniem takiej osoby będzie wspólne spędzanie czasu na rozmowach i spacerach. Spotkania obywać się będą raz w tygodniu przez minimum 2 godziny.

Szczegółowe informacje w siedzibie Fundacji mieszczącej się w Centrum informacji
i Pomocy przy ul. Jutrzenki 22 (wejście od strony garaży)

Tel. (33) 499 08 06, kom. 609 807 636, e – mail: zlotelany@gmail.com