Fundacja PILNIE poszukuje wolontariuszy

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany pilnie poszukuje wolontariuszy: dorosłych i uczniów szkół średnich do spotkań z seniorami (rozmowy, spacery, pomoc w zakupach i sprzątaniu) raz w tygodniu na minimum 2 godziny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny.

Siedziba Fundacji mieści się w Centrum informacji i Pomocy przy ul. Jutrzenki 22 (wejście od strony garaży)

Tel. (33) 499 08 06, kom. 609 807 636, e – mail: zlotelany@gmail.com