Harmonogram „Zintegrowana Animacja SPołeczna w Bielsku-Białej” – październik 2019r.