Imprezy inaugurujące działanie nowych placów rekreacyjnych

Bez tytułu

Zagospodarowanie przestrzeni miejskich poprzez budowę placów rekreacyjnych na osiedlu Złote Łany             w Bielsku-Białej” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 6.2.1.

„Rewitalizacja – duże miasta”

Podopieczni Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany wzięli udział w imprezach inaugurujących działalność placów rekreacyjnych na osiedlu Złote Łany.

21 lipca seniorki zespołu muzyczno – teatralnego i licznie przybyli goście miło spędzali czas na wspólnych śpiewaniu przy akompaniamencie akordeonu.

Zdjęcie0164 DSC02819

DSC02827

DSC02828

 

 

22 lipca odbyły się zajęcia na siłowni w plenerze. Panie korzystały z fachowych instrukcji fizjoterapeuty.

DSCF1856  DSCF1872DSCF1862

Bez tytułu