Integrujemy i Aktywizujemy Złote Łany – 02-06.05.2022r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 02 do 06 kwietnia odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:

– Warsztaty rękodzieła – serduszka wykonywane różnymi technikami

– Warsztaty eko-logiczne – plecione kwietniki

– Zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – zajęcia aktywizcji ruchowej i umysłowej – Ćwiczenia oddechu zwiększające wydolność płucną, pilates raz gra MINERAŁY

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego