Integrujemy i Aktywizujemy Złote Łany – 09-13.05.2022r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 09 do 13 maja odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:

– Klub Integracyjny „Na Złotych”

– Spotkanie z specjalistą – badanie okulistyczne

– Warsztaty eko-logiczne – musztardowce, sałaty i inna zielenina

– Warsztaty rękodzieła – serduszka wykonywane różnymi technikami – kontynuacja

– Zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – Ćwiczenia korekcyjne i oddechowe oraz relaksacja na leżąco, gra TABU

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego