„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” 1-4 marzec 2022r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 1 do 4 marca odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– warsztaty rękodzieła – pudełka po jajkach w technice decoupage
– zajęcia eko-logiczne –  sadzimy mikrolistki
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – ćwiczenia fizyczne zwiększające wydolność płucną, pilates oraz gra KALAMBURY
– zajęcia muzyczne

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego