„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” 11-15 października 2021r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 11 do 15 października odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– Klub Integracyjny na Złotych
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – ćwiczenia rozciągające, relaksacyjne
– warsztaty eko-logiczne – projekcja filmu „Inhabit” o permakulturze i jej aspektach; miejskim, rolniczym, społecznym.
– warsztaty rękodzieła – podstawy haftu krzyżykowego
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – gry towarzyskie i planszowe (prezentacja gier)

  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego