Integrujemy i Aktywizujemy Złote Łany – 12.09-16.09.2022r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 12 do 16 września odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:

-Spotkanie integracyjne –spotkanie promujące zachowania prozdrowotne – kardiolog

 

– Warsztaty eko-logiczne – ramki na zdjęcia techniką upcyklingu

 

– Warsztaty rękodzieła –kwiatki robiona na szydełku

 

– Zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – ćwiczenia na matach z taśmami oraz gry minerały.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego