„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” 15-19 listopada 2021r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 15 do 19 listopada odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– Klub Integracyjny na Złotych
– warsztaty rękodzieła – bombki oklejane wzorami z firanek
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – ćwiczenia na macie wzmacnianie brzucha, kończyn górnych
i dolnych oraz gry planszowe
– zajęcia muzyczne w ramach Dnia Seniora
– warsztaty eko-logiczne – lalki motanki wypełnione ziołami
– szkolenie dla wolontariuszy – „Dlaczego warto być wolontariuszem” – podstawy wolontariatu
– dla osób bezrobotnych – zajęcia grupowe akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem i choachem motywacyjnym.

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego