Integrujemy i Aktywizujemy Złote Łany – 18.07-22.07.2022r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 18 do 22 lipca odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:

– Klub Integracyjny „Na Złotych” – wycieczka edukacyjna do zagrody Alpak

 

– Spotkanie promujące zachowania prozdrowotne – „Jak zdrowo żyć bez problemów urologicznych”

– Szkolenie dla Wolontariuszy

– Warsztaty eco-logiczne – Eko ozdoby do ogródka i na balkon – wachlarze

– Warsztaty rękodzieła – kapcie robione szydełkiem i na drutach

– Zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – spacer z kijkami i gra Jenga

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego