„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” 2-5 listopada 2021r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 2 do 5 listopada odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– zajęcia eko-logiczne – tematem spotkania było „życie bez śmieci”
– warsztaty rękodzieła – choinki styropianowe obszywane futerkiem
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – ćwiczenia z piłkami/gry towarzyskie-logiczne
– dla osób bezrobotnych – zajęcia grupowe trening umiejętności społecznych oraz indywidualne spotkania z psychologiem i pracownikiem socjalnym.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego