Integrujemy i Aktywizujemy Złote Łany – 21-25.03.2022r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 21 do 25 marca odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– warsztaty rękodzieła – jajka w technice decoupage
– wtorkowe zajęcia aktywizacji ruchowej i umyslowej – oddychanie i relaksacja
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – rozciaganie i wzmacnianie konczyn dolnych i  – ćwiczenia oddechowe brzuszne, relaksacja oraz gra  Ubongo

– Audiofon –  komputerowe badanie sluchu

– Klub Integracyjny „Na Złotych”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego