„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” 22-26 listopada 2021r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 22 do 26 listopada odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– Klub Integracyjny na Złotych
– warsztaty rękodzieła – bombki ozdabiane guzikami
– zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – ćwiczenia oddechowe, gimnastyka z piłkami i taśmami/gry zespołowe – karciane
– zajęcia eko-logiczne – siatki na zakupy
– dla osób bezrobotnych – zajęcia grupowe akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, coachem motywacyjnym.

   

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego