Integrujemy i Aktywizujemy Złote Łany – 23-27.05.2022r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 23 do 27 maja odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:

– Impreza plenerowa „Śpiewaj i gotuj razem z nami!”

– Klub Integracyjny „Na Złotych”

– Zajęcia integracyjne – zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające

– Warsztaty eko-logiczne – ziołowa apteczka

– Warsztaty rękodzieła – kontynuacją świeczników w różnych technikach

– Zajęcia aktywizacji ruchowej i umysłowej – Ćwiczenia  z piłkami i taśmami, gra EGO GOLD

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego