„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” 27-31 grudnia 2021r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 27 do 31 grudnia odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– warsztaty rękodzieła – recyklingowe anioły
– warsztaty eko-logiczne – woskowijki
– zajęcia muzyczne – wspólne kolędowanie

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego