„Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” 29-3 grudnia 2021r.

W ramach projektu „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” od 29 do 3 grudnia odbyły się następujące zajęcia integracyjne i edukacyjno-rozwojowe:
– warsztaty rękodzieła – choinki oklejane sznurkiem i innymi dodatkami
– zajęcia eko-logiczne – życie bez śmieci – jak to było dawniej (film z wypowiedziami uczestników projektu)
– spotkanie ze specjalistą lekarzem geriatrą promującym prozdrowotne zachowania – temat spotkania: problemy zdrowotne w wieku osób w podeszłym wieku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego